Orgány družstva


Podle stanov družstva nájemníků U Elektrárny 10 orgány družstva jsou: a) členská schůze b) představenstvo družstva


Členská schůze
Schůze  24. října 2004
Schůze     5. září 2004
Schůze   29.únor 2004
Schůze   28. září 2003
Schůze 3 listopad 2002
Schůze 30.   září 2002
Schůze 25. srpna 2002
Schůze 4. června 2002

 


Představenstvo družstva
Předseda družstva       : DUBA Michal
místopředseda družstva : JONÁŠ Zdeněk
člen představenstva       : BERAN Tomáš


tak toto je naše síť,neboj se a zmáčkni :-)

 domovní řád

média v domě zmáčkni mě :-)